Intermodal Transport Facility

NEWS ROOM:

MATRIC EXCELLENCE AWARDS

uMasipala waseMzimkhulu ngaphansi kobuHoli beMeya Ohloniphekile uCllr Jabulile Mzizi-Msiya buchitha izimali njalo ngonyaka ekuqinisekiseni okuthi izinga lezemfundo kuleli lase Mzimkhulu lithola isithunzi elisifanele.

Ngaphandle kokuqinisekisa ukuthi ama – Library Outreach Programs ayenzeka ku Umzimkhulu wonke, kuphindwe kuqinisekiswe ngokuthi kwabathathiwe ezikoleni zamazinga aphezulu kukhona abaxhaswayo ngemali yokubhalisa.

Uma kuphela leluveki esiya kulona, ngokubambisana no Mnyango wezeMfundo uMasipala waseMzimkhulu uzobe inomcimbi lapho kukomeliswa abenze kahle ku 2022 Matric. Nezikole zizoba yingxenye yalemikomelo.