UMzimkhulu Youth in Business

NEWS ROOM:

UMZIMKHULU TOP 10 SCHOOL ACHIEVERS.

2021 UMZIMKHULU MATRIC AWARDS

 Sifisa ukuthatha lelithuba sinazise ngomcimbi wokubungaza imiphumela ka 2021 MATRICULATIONS :

 INDAWO : Umzimkhulu TVET College 

 ISIKHATHI : 09h00 

 UMHLA : 18 February 2022

 Ukuniboniswa indlela ekusebenzeke ngayo , kwezemfundo kulonyaka odlule , nanga amazwibela wemiphumela yezikole eziyishumi esihambe phambili.

 #DoingForYou