AMAKHOSI

INKOSI -L.-FODO
INKOSI D.W-NTLABATHI
INKOSI LT-BELENI
INKOSI M.S-MANCI
INKOSI N.M-MSINGAPHANSI
INKOSI V-JOZANA
INKOSI V.V-ZIMEMA