EXCO CLLR-MPHUTHUMI-B-MPABANGA
EXCO CLLR-SINDISIWE-NKALA
EXCO CLLR-XOLANI-TSHAZI

EXCO BHEKAMAHLONGWA
EXCO JABULILE-MSIYA
EXCO THANDEKA-MACHI
EXCO ZUKO-MAGAQA
EXCO NTUSENG-MAPHAS-DUMA

PR HLANGANANI-ARON-LUKHOZI
PR LUYANDA-ERIC-DLANI
PR MATSANE-VICTORIA-SELEKE
PR NOMKHITHA-MCHIZA
PR NOMONDA-KOLOBENI
PR NONTEMBISO-LANGA
PR NONZWAKAZI-VICTORIA-SIKHOSANA
PR NOZIBUSISO-MLONYANA
PR SIBONGELO-MACHTIDIS-MBIKO
PR SIFISO-NICODEMUS-MADZIBA
PR THULANI-FORTUNATE-MLAMBO
PR VUYISWA-MHATU

MNCEDISI-VICTOR-NDLELA
BONAKELE-PRIMROSE-KLENBOOI
DUDUZILE-MZIZI
-SINDISWE-NKALA
MTHOKOZISI-ZULU
BONGIWE-SIBENI
LUTHANDO-DNZIMANDE
NKOSIPHENDULE-JACA
NOMAWETHU-MADZIBA
NOSISA-MABUSELA
NONTSIKELELO-MAFA
MZOLISI-NDOBE
HANDEKA-MACHI
THOKOZANI-MBHELE
XOLANI-TSHAZI
NOBANGUNI-FLORENCE-MZIZI
ZILUNGISELE-MBANJWA
ZIBUSE-WEBSTER-MTHOMBENI
PETROS-THAMSANQA-KHANBULE
MAWANDE-DLAMINI
MAWANDE-DLAMINI
VUYANI-NDZIMANDE