EXECUTIVE COUNCIL

EXCO CLLR-MPHUTHUMI-B-MPABANGA
EXCO CLLR-SINDISIWE-NKALA
EXCO CLLR-XOLANI-TSHAZI
EXCO BHEKAMAHLONGWA
EXCO JABULILE-MSIYA
EXCO THANDEKA-MACHI
EXCO ZUKO-MAGAQA
EXCO NTUSENG-MAPHAS-DUMA